STRÖMPARTERREN, STOCKHOLM, 2012
Omgestaltning av Strömparterren
Utfört genom LOLA arkitektur & landskap

Parallellskissen analyserar platsens roll och olika form genom historien och dess mycket speciella situation i Stockholms absoluta mittpunkt, mellan Slottet, Riksdagen och Operan. Parkförslaget tar fasta på Strömparterrens roll som grönt stadsrum - det var Stockholms första offentliga park - och på dess roll som blickpunkt mitt i strömmen. Strömparterren blir en scen med Solsångaren som huvudrollsinnehavare till vardags - och den nyrenoverade och upplysta Norrbro till fondmotiv.

Förslaget vill bevara och stärka parkens axialitet i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning och utgår från den formella 1800-talsparkens karaktär med planteringsytor på ett grusgolv. Den rumsliga organisationen differentieras för att ge flera mindre rum och ett större centralt evenemangsrum. Formmässigt ansluter den nya anläggningen till Stockholmsskolans modernistiska formspråk, med en avskalad assymetrisk skärpa. Historiksa lager uttrycks som symboliska spår i gestaltningen, såsom den medeltida kanalens reflektion i en spegeldamm. Antalet informella sittplatser ökas med låga sittmurar.

Projekt: Strömparterren, Stockholm
Beskrivning: Omgestaltning av Strömparterren efter vunnen parallellskiss
Beställare: Stockholms Stad, Trafikkontoret

Projektbeskrivning [PDF, 1.4 MB]

 


© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |