BOBERGSGATAN ETAPP 2, Norra Djurgårdsstaden, 2016
Programhandling och systemhandling för Bobergsgatan Etapp 2

Lovely landskap har fungerat som handläggande underkonsult till adept och Mandaworks i uppdrage Programhandling och Systemhandling för Bobergsgatan Etapp 2. Uppgiften var att leda gestaltningsprinciper från stadsbyggnadstävlingen till samordnade projekteringshandlingar, med målet att skapa en mycket grön stadsgata med starkt eget uttryck, och med en dagvattenhantering i framkant.

Stor del av arbetet har bestått av “spindel i nätet”; komplex samordning med konsulter och stadens förvaltningar. Nära samarbete med dagvattenprojektörer från Sweco ledde till innovativa nya lösningar för växtbäddar, tråg och kanter. Ledningssamordningen var avgörande för att “få ihop” gatans sektion. Arbetet utfördes i mycket nära samarbete med adept och Mandaworks, som också är projektets upphovsmän.

Projektet är som del i Norra Djurgårdsstaden del av pilotstudien för grönytefaktor för gatu- och platsmark (GYF, Stockholm stad, MF). Resultatet av GYF gav en ovanligt grön gata pga de många stora träden och växtbäddarna.

Specifikt för projektet är också ett antal detaljer, såsom trädtråg klädda med stålplåt, genomföringar i refuger för dagvatten, och stenmurar. Växtbäddarna utförs i biokol, som del i ett utvecklingsarbete inom staden.

Projekt: Bobergsgatan, etapp 2, Norra Djurgårdsstaden
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Typ: Programhandling och Systemhandling (2015-2016)
Samarbete: adept och Mandaworks (Lovely uk)
Genomförande: Byggnation arbetsgator startar 2018
Illustrationer: adept/Mandaworks

Projektbeskrivning [PDF, 4.8 MB]

 
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |