STUDIO ULVSUNDA, STOCKHOLM, 2010
Stadsplanevision, parallellskiss
Utfört genom LOLA arkitektur & landskap

Deltagande som ett av fyra utvalda kontor för parallellskiss i öppen sammarbetsform som förstudie till programarbetet för utveckling av Ulvsunda Industriområde. Studien syftade till att belysa olika tillvägagångssätt för att införa bostadsbebyggelse i det befintliga verksamhetsområdet invid Bromma flygplats, samt en långsiktig vision för utvecklingen av området i relation till flygplatsens eventuella avveckling 2038.

Stadsanalysen fokuserade på områdets integration med omgivningen, den fragmentariska befintliga grönskan och områdets utåtriktade verksamheter. Även behoven av verksamheter, kultur och offentlig service analyserades i ett större regionalt perspektiv.

Det utarbetade förslaget baseras på en högt ställd värdering av det befintliga områdets liv och verksamhet för Stockholm i sin helhet, en stor medvetenhet om vikten av alternativa kommunikationsmedel och en uthållig stadsutveckling, samt målet att uppnå en mångfasetterad stadsbebyggelse med plats för alla.

Förslaget studerade särskilt möjligheten till utveckling av Pripps industribyggnad till ett viktigt offentligt verksamhetsnod, samt möjligheten att integrera en regional terminal för betong och ballasthantering.

Projekt: Studio Ulvsunda
Plats: Bromma, Stockholm
Typ: Stadsplanevision, parallellskiss
Genomförande: Parallellskiss 2010
Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad

Projektbeskrivning [PDF, 1.45 MB]

 
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |