Perspektiv torgmiljö med koppling över Fyrislundsgatan. Illustration: Lovely/Hosper+Mandaworks

ÖSTRA SALA BACKE ETAPP II, UPPSALA KOMMUN, 2013
Parallellskiss

Parallelluppdrag att skapa en vision för utveckling av bostäder och verksamheter i direkt anslutning till modernistiskt stadsdelscentrum i Sala Backe, Uppsala. Uppgiften var att komplettera och utveckla bebyggelsen kring stadsdelscentrum liksom att föreslå utveckling för Årstaparken och övriga offentliga rum. Stor vikt lades vid handelsförutsättningar, samt vid angöring och trafik som överbryggar barriären Fyrislundsgatan, med goda park- och cykelstråk.

Arbetet gjordes i ett team med arkitekter, landskapsarkitekter, trafikplanerare och kommersiell arkitekt. Målet var att skapa en livaktig nodpunkt, öka stadsdelens orienterbarhet med goda offentliga rum och stärkt grönstruktur. Översiktliga formgivningsförslag för Årstaparken och Årsta torg presenterades.

Projekt: "Östra Sala Backe, etapp II"
Plats: Sala Backe, Uppsala
Typ: Stadsplanevision, parallellskiss
Genomförande: 2013
Beställare: Uppsala kommun via Södergruppen/Jens Deurell
Referensperson: Caroline Johansson Fors, Uppsala KN
tel: +46 (0)18-7274616
e-post: caroline.fors@uppsala.se

Ansvarig/handläggande landskapsarkitekt: Åsa Bexelius
Medverkande landskapsarkitekt: Johanna Jarméus
Team: Södergruppen Arkitekter genom Jens Deurell (uppdragsansvarig arkitekt), ElinderSten (kommersiell arkitekt), Lars Kiesel från WSP (trafik) samt Hosper/Mandaworks (torgillustration).

Projektbeskrivning [PDF, 3 MB]

 

Utredning parkutveckling/Lovely


Illustrationsplan utvecklingsvision/Lovely+Södergruppen m fl


Volymskiss/Lovely+Södergruppen m fl
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |