Illustration: LOLA/Hosper

POSTTERMINALEN, ÖREBRO, 2011/2012
Stadsplanevision/detaljplaneillustration

Norr om Örebro station, invid en av stadens livligaste korsningar, ligger verksamhetsområdet Terminalkvarteret. Platsen kommer i framtiden att spela en central roll som stadsport och utgöra en viktig del av Norrcity.

För Jernhusen och Klövern utarbetade LOLA i samarbete med Archus och HOSPER Sweden en vision för en sammanhållen torg-, stråk- och parkeringsgestaltning. Nya och befintliga byggnader binds samman med hjälp av karaktärsfulla markytor. Stor hänsyn har tagits till omhändertagandet av dagvattnet, vilket delvis kommer infiltreras i parkerings- och planteringsytor. Stadsrumsanalys ingick i uppdraget. Centralt har varit att öka kvarterets trivsel och orienterbarhet.

Projekt: Projekt: Postterminalen, del av kv. Olaus Petri
Plats: Östra Bangatan/Nobelgatan
Typ: Detaljplaneillustration
Beställare och referenspersoner: Jernhusen Helena Everhed, tel: 08-41062641, mail: henric.carlson@upplands-bro.se, Klövern Mikael Warg, tel: 019-208592, mail: mikael.warg@klovern.se
Tidplan: från 2011 till plansamråd sommaren 2012

Ansvarig landskapsarkitekt: Åsa Bexelius
Handläggande: Patrick Verhoeven, Hosper Sweden AB
Medverkande: Hanna Nyström, Emma Wirén m fl

Projektbeskrivning [PDF, 462 KB]

 

Illustration: LOLA/Hosper


Illustration: LOLA/Hosper
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |