Perspektiv utvecklad gatumiljö. Illustration: Lovely/Hosper+Mandaworks

Kv KRAFTLEDNINGEN, DANDERYD, 2013
Utredning för detaljplan

Uppdrag att göra en volymstudie och förslag till detaljplan för infillprojekt med fem nya huskroppar i en nedlagd kraftledningsgata vid befintligt miljonprogramsområde vid Slånbärsvägen i Danderyds kommun. Målet var att utforma dessa i nära relation till befintlig byggnadssort och att utveckla områdets utemiljö med bättre vistelsemöjligheter, tydliggjorda gångstråk, identitetsstarka entréer och nära koppling till intilliggande naturmark.

Projekt: "Kv. Kraftledningen II"
Plats: Slånbärsvägen, Danderyd
Typ: Utredning för detaljplan
Genomförande: Utredning 2013, i samarbete med Argo arkitekter AB
Beställare: Folkhem, Uppsala

Referensperson: Mats Wickman, projektledare, Folkhem e-post: m.j.w@telia.com
Referensperson: Karin Hallman, planarkitekt, Danderyd KN Tel: 08- 568 912 56 E- post: karin.hallman@danderyd.se

Ansvarig/handläggande landskapsarkitekt: Johanna Jarméus
Medverkande: Åsa Bexelius
Samarbetspartner: Argo Arkitekter genom Jim Forsberg, och Hosper/Mandaworks genom Patrick Verhoeven m fl

Projektbeskrivning [PDF, 442 KB]

 

Illustrationsplan utvecklingsvision/Lovely+Argo arkitekter


Perspektiv ny park på fd parkeringsyta. Illustration: Lovely/Hosper+Mandaworks


Volymskiss/Lovely+Argo arkitekter
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |