Perspektiv parkmiljö med dagvattenhantering. Illustration: Lovely/Hosper+Mandaworks

KORSÄNGEN (SÖDRA GRÖNA DALEN), KUNGSÄNGEN, 2010/2012
Stadsplanevision/Parallellskiss

Uppdrag att skapa en vision för utveckling av bostäder och verksamheter i anslutning till Kungsängens kulturella hjärta vid kyrka, hembygdsgård och skola i Gröna Dalen, 38 ha stort område fem min promenad från Kungsängens station i Upplands-Bro Kommun. Vidarebearbetning i samarbete med Tengbom Uppsala, efter parallellskiss 2010.

Utredningsarbetet omfattade inventering, landskapsanalys, utredning av översvämningsytor och dagvattendammar vid Mälaren, trafi kstruktur och rekreationsstråk. Visionerna ställdes ut för medborgardialog under 2011. Vidarebearbetningen utvecklades efter studieresa och workshop med byggherrar, kommuntjänstemän och arkitekter.

Förslaget visar en variationsrik bebyggelse med inbjudande kvartersrum och ett tydligt centralt parkstråk med dagvattenhantering och starka kopplingar till skolverksamheten och den rekreativa miljön i Gröna Dalen.

Projekt: "Södra Gröna Dalen", senare "Korsängen"
Plats: Kungsängen, Upplands-Bro kommun
Typ: Stadsplanevision och Detaljplaneunderlag
Genomförande: Parallellskiss 2010. Vidarebearbetning till DP under 2012, i samarbete med Tengbom Uppsala.
Beställare: Skanska Nya Hem, Peab Bostad och Upplands-Bro Kommun

Referensperson: Henric Carlson, planarkitekt Upplands-Bro KN
tel: +46 (0)8-581 69 131
e-post: henric.carlson@upplands-bro.se

Ansvarig arkitekt: Johanna Jarméus
Medverkande: Åsa Bexelius, Emma Wirén, Therese Wallgren
Samarbetspartner: Tengbom Uppsala

Projektbeskrivning [PDF, 1.4 MB]

 

Karaktär och typologiutredning/LOLA


Karaktär och typologiutredning/LOLA


Illustrationsplan parallellskiss/LOLA


Illustrationsplan program för DP/LOLA+Tengbom


Volymskiss program för DP/LOLA+Tengbom
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |