KOLKAJEN, Norra Djurgårdsstaden, 2016-17
Samordnade projekteringshandlingar

Lovely landskap har fungerat som handläggande underkonsult till adept och Mandaworks i uppdraget Programhandling för Kolkajen. Uppgiften var att leda gestaltningsprinciper från stadsbyggnadstävlingen till samordnade projekteringshandlingar, i syfte att skapa en högkvalitativ stadsmiljö i historisk kontext. I stadsplaneområdet ingår gröna stadsgator och gångfartsgator på kajer, en ny kanal och offentliga rum i form av nya platsbildningar, vattenarena, marina mm. Uppdraget har därefter fortsatt som projekteringsstöd i SH-skedet.

En stor del av arbetet har bestått av "spindel i nätet"; komplex samordning med konsulter och stadens förvaltningar. Alla bärande systemfrågor för stadsdelen skulle lösas i detta skede, dvs formgivningen i relation till bland annat trafik, tillgänglighet, dagvatteninfiltration, historiska värden och Saltsjöns varierande vattenstånd. Gångfartsgatornas utformning var en knäckfråga, likaså vattenplatserna runt Vattenarenan och Vattengasverksparken.

Arbetet utfördes i mycket nära samarbete med adept och Mandaworks, som också är projektets upphovsmän.

Projektet är en del av pilotstudien för grönytefaktor för gatu- och platsmark (GYF, Stockholm stad, MF). Resultatet av GYF ger en stadsdel med goda ekologiska och sociala värden, pga grönskan och variationen av offentliga rum.

Projekt: Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Typ: Programhandling (och Systemhandling) 2016-2017
Samarbete: adept och Mandaworks (Lovely uk)
Illustrationer: adept/Mandaworks

Projektbeskrivning [PDF, 350 kB]

 


© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |