FARSTA CENTRUM, 2014
Parallellt uppdrag

Lovely landskap har valts ut för att i team med ElinderSten Arkitekter, Urban Minds och WSP Trafik föreslå en utveckling av Farsta centrum.

Uppgiften var att belysa hur handelsplatsen Farsta centrum kan utvecklas till ett livaktigt stadscentrum med nya bostäder och tydliga kopplingar till stadsdelen i stort (ref. ÖP Promenadstaden och Tyngdpunkt Farsta).

Lovelys bidrag till uppdraget koncentrerades kring en landskapsanalys och de unika möjligheterna att utveckla befintliga värdefulla gröna rörelsestråk i en centrumförtätning. Dessa är tidstypiska från 1960-talet, och kopplar centrum via en parkstruktur ut i den omgivande förorten. Denna är mycket värdefull, inte minst för stadsdelens barn. Att förtäta i centrum med nya handelsfunktioner, bostäder och urbana platser på ett sätt som kopplar snarare än hindrar denna etablerade struktur, sågs som en framgångsfaktor.

Samtidigt prövades i förslaget en relativt tät bebyggelsestruktur kring fomgivande stadsgator, på ett vis som dock tog hänsyn till exempelvis befintliga ekbackar. Förslaget redovisade också möjligheten till omläggning av trafik och transporter, samt en eller ett par genombrytningar i befintlig bebyggelse, för att stärka orienterbarheten och förenkla rörelser genom centrum.

Projekt: Farsta centrum, Stockholm
Beställare: Atrium Ljungberg och Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
Typ: Parallellt uppdrag för stadsdelsutveckling, 2014
Samarbete: ElinderSten Arkitekter, Urban Minds, WSP Trafik/Lars Kiesel

Projektbeskrivning [PDF, 18.6 MB]

 


© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |