Perspektiv utvecklad strandmiljö. Illustration: Lovely/AIX, Yvan Ikhlef

EKERÖ STRAND, EKERÖ, 2011
Stadsplanevision

Stadsutvecklingsvision för Ekerö centrum om drygt 400 bostäder i flerbostadshus i direkt anslutning till Mälaren. Förslaget "Ekerö Strand - Ekerös nya framsida" vänder bebyggelsen mot en väl bearbetad strandpromenad, som kopplas in i området med en vik med småbåtshamn.

Viktigt för förslaget är dess fokus på de offentliga rummen, med en tydlig grön struktur som utgår från det befintliga Tappström och vattenrummet. Målsättningen är att göra Tappströms centrumbebyggelse av Erskine från tidigt 80-tal till en mälarstad med bykaraktär. De nya delarna ska visa den tidigare strukturen respekt. Projektet gjordes i workshopform tillsammans med beställaren och Ekerö kommun.

Projekt: "Ekerö Strand"
Plats: Tappström, Ekerö kommun
Typ: Stadsplanevision för utbyggnad av ca 420 lgh i flerbostadshus.
Genomförande: Parallellskiss 2011.
Beställare: Skanska Nya Hem
Referens: Christer Nilsson, projektledare tel 010-4487289 e-post: Christer.h.Nilsson@Skanska.se

Ansvarig landskapsarkitekt: Johanna Jarméus
Medverkande: Åsa Bexelius, Therese Wallgren
Team: Utformning i samarbete med AIX arkitekter, ansvarig arkitekt Jesper Engström, tel 08-690 29 00.

Projektbeskrivning [PDF, 2.4 MB]

 

Illustrationsplan utvecklingsvision Ekerö Strand/LOLA+AIX


Perspektiv boendemiljö vid vatten/LOLA+AIX


Inzoomning kvarter/LOLA+AIX


Strukturanalys/LOLA+AIX
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |