Illustrationsplan Nya Sjöparken, december 2017

NYA SJÖPARKEN, Gällivare, 2017
Gestaltning av ny stadspark

Nya Sjöparken ska bli Gällivares nya stadspark, då Svanparken i Malmberget skall utrymmas. Lovely engagerades genom ett sa¬marbete med MAF arkitekter att stötta kommunen med medborgardialog och programutredning under 2016. Därefter utformades ett programförslag och systemhandling i samarbete med kom¬munens förvaltningar. Mottot har varit "en arktisk stadspark med aktivitet, kultur och natur för Gällivare".

I arbetet med parkförslaget har platsens egen karaktär med myrmarken, de två tjärnarna och utsikten mot Dundret, Gällivares främsta landmärke, varit viktiga utgångspunkter, vid sidan av alla de sprudlande önskemål som kommuninvånarna delgivit arbetsgruppen.

Tjärnarna gör parkens centrala tema med ett utvecklat våtmarksstråk, där myrmarksväxter och vattenspeglar bidrar med såväl vattenmagasinering och stämningsfull upplevelse. Norra sidan utvecklas mot en finparksstråk, där en serie kullar skapar bättre förutsättningar för ett reellt arktiskt växtexperiment och klimatskyddade mindre rum längs en vindlande promenadväg. En större "pulkakulle" skall ge de öppna gräsytorna en torrare midsommaräng, och en höjd i öster skapa förutsättningar för odlingslotter. På södra sidan skapas ett aktivitetspark i direkt anslutning till en ny isarena och två befintliga skolor. Här byggs en utmanande betongpark för skateboards och kick-bikes, liksom klätterlek, gungor, hundhägn med agilitybana och utegym bland annat. Mitt i aktivitetsstråket förbereds en samlingsplats för sommer och vinterarrangemang kring kulturhistoriskt viktiga byggnader som flyttas hit från Svanparken. Här kan man arrangera konserter, cirkus och våffelcafé vid skidtävlingar...

Första etappen (finparken) byggdes sommaren 2017 - under 2018 skall aktivitetsparken etableras. Projekteringen görs som ett samarbete mellan WSP Luleå och Lovely, och betongparken utformas av Pivotech.

Projekt: Nya Sjöparken, Gällivare
Beställare: Gällivare kommun
Typ: Programhandling 2016, SH 2017, BH etapp1 2017
Samarbete: MAF arkitekter samt WSP, Pivotech m fl
Illustrationer: Mandaworks

Projektbeskrivning [PDF, 3.5 MB]

 

Vintervy mot söder, i centralaxeln, med utsikt mot Dundret


Sommarvy över finparken med den vindlande blomstergången


Höstvy över aktivitetsparken med nya isarenan i fonden
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |