Småbarnslek, byggnation sommaren 2014

KRISTALLENPARKEN, ÄLVSJÖ, 2013/2014
Upprustning av lekparken Kristallen
Utfört genom LOLA arkitektur & landskap

Den bemannade parkleken Kristallen, med smådjur och plaskdamm, är under ombyggnad 2014-2015!

Lovely har, genom LOLA arkitektur & landskap, deltagit i samrådsträff ar och i program- och bygghandlingsskede för parken. Upprustningsförslaget grundar sig till stor del på de många synpunkter och goda idéer som kom in under samrådstiden.

Barnens önskemål om en mer åldersuppdelad lek resulterade i en småbarnslek med bondgårdstema och en storbarnslek med upprustat djurområde, större bollytor, cykelbana och sk "chillytor". Ett mål har varit att i högre grad locka killar till parken.

Orienterbarheten har ökat genom att parkens struktur och entréer delvis har byggts om. Tillgängligheten har varit mycket viktig i projektet.

Projekt: Upprustning av lekparken Kristallen
Typ: Öppet samråd, program- och bygghandling
Genomförande: Medborgardialog och program 2012-2013. Bygghandlingsprojektering 2013-2014, anläggning
Beställare: Älvsjö SDF och Stockholm stads Trafi kkontor
Referensperson: Emma Sundström, Stockholm stads TK e-post: emma.sundstrom@stockholm.se

Ansvarig landskapsarkitekt: Johanna Jarméus
Handläggande: Åsa Bexelius
Medverkande: Therese Wallgren
Samarbetspartner: Basark (arkitekt för väderskydd/tak)

Projektbeskrivning [PDF, 788 KB]

 

Väderskyddad samlingsplats


Idé till inkörningsskydd


Illustrationsplan
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |