Markplaneringsplan, juni 2016

ÄLTADALENS VÅRDBOENDE, Älta
Gestaltning av utemiljö för bostadshus

Ältadalens vårdboende utförs i ett samarbete mellan Besqab projektutveckling och Ersta Diakoni. Att få delta i utvecklingen av en vårdmiljö i nära relation med verksamheten är en ynnest! Ältadalens vårdboende är placerat i brynet till en riktig skog, med ny tät villabebyggelse åt norr och väster.

Kvarteret har en tydlig annonsering med huvudentrén mot en gatukorsning i nordväst och tre flygelbyggnader som tillsammans formar två gårdar – en extrovert och aktiv gård som vänder sig utåt mot genomfartsvägen, och en som vänder sig inåt och skapar ett intimt södervänt uterum mot skogen. Den utåtriktade gården har en stor veranda mot väster med utblick över utegym och odlingslotter där grannskapets barn och vuxna väntas ta aktiv del. Den inåtvända gården har gemensamma uteplatser, berså och en kvällssolsterrass.

Skogsbrynet formges som ett woodland med stor variationsrikedom i växtvalet. I trädgården finns även en upplevelseslinga med bro över en vattenträdgård, fruktträd, fontän, odlingslådor och ett hönshus. Att använda höns i terapi- och rehabiliteringsarbetet känns oerhört ambitiöst och mycket spännande!


Flygperspektiv från nordväst

Projekt: Ältadalens vårdboende, Älta, Nacka kommun
Typ: Förslagshandling 2015, BH 2016-2017
Beställare: Besqab, i samarbete med Ersta Diakoni

Projektbeskrivning [PDF, 1.1 MB]

 

Hönshus, arkitektritade...


Tidig illustration, vy huvudentré

© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |