180219

Roligt med vinst för ett gott samarbete!

Vi är glada över att Lovely och ETTELVA:s förslag har vunnit markanvisningstävling för bostäder i Börjetull i Uppsala och över att vi nu får jobba vidare tillsammans...
Beställare är AB Borätt och Seniorgården AB, och samarbetet mellan beställare, arkitekt och landskap mycket givande.
Motiveringen lyder: "Förslaget övertygar med sin välgestaltade utformning och variation i skala och färgsättning. Formspråket lämpar sig väl för både för det centrala läget och för mötet med Librobäcken. Utvecklat förslag för både kommersiella och gemensamma lokaler. Bottenvåningar som skiljer sig från övriga fasader bidrar till ett attraktivt och levande gaturum. Förslaget har en väl utnyttjad markanvändning som ger utrymme för rymliga bostadsgårdar och utrymmen för möten. I Vallongatans förlängning föreslås en Allemansgata vilket kan bli en fin entré till rekreationsområdet vid Librovallen."

Se vidare här!

© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |