161001

Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden

Lovely är genom Åsa Bexelius handläggare för programhandling för Kolkajen. Adept/Mandaworks vinnande förslag till helt ny stadsdelsstruktur utvecklas och fördjupas till genomarbetad gestaltning. Parker, kajer, vattenarena, marina och gångfartsgator ingår i uppgiften!
Ansvariga arkitekter är Adept/Mandaworks genom M. Laursen och M. Arfalk.

Bild: Visionsbild Kolkajen, upphovsman Adept/Mandaworks

© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |