140902

Parallellt uppdrag: Farsta centrum

Lovely landskap ingår i ett av tre utvalda team för parallelluppdrag Farsta centrum!

Uppdraget ska ge underlag till planprogrammet för Tyngdpunkt Farsta, och belysa hur centrums handel, stråk, mötesplatser och bostäder kan utvecklas.

Teamet består av ElinderSten Arkitekter, Urban minds, WSP (trafik) och Lovely landskap. Beställare är Atrium Ljungberg i samarbete med Stockholms stad och Sveriges Arkitekter.

© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |