140818

Lovely forskar!

Projektet Gemenskapad stad har beviljats forskningsmedel av Vinnova, Steg 1 inom Utmaningsdriven innovation. Arbetet handlar om socialt och ekologiskt hållbar stadsplanering och kommer drivas av Lovely (Johanna Jarméus och Åsa Bexelius) i samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm Resilience Centre, Beijer Institute, KTH-A och en referensgrupp.

Vinnovas motivering:
Ansökan har ett positivt och genuint fokus på sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor, och projektförslaget har ett lovande angreppssätt. Ansökan har därmed bedömts ha god potential att utvecklas i enlighet med utlysningens inriktning.

© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |