131021

Brukarstyrd stadsutveckling Bagarmossen-Skarpnäck

Lovely initierar och söker medel för ett projekt om brukarstyrd stadsutveckling och medborgardialog tillsammans med Stephan Barthel (Stockholm Resilience Centre), Oskar Jeremias Interaktion, Ekologigruppen och Spridd. Utgångspunkterna är landskapskonventionens definition av landskapet ur en demokratisk synvinkel, och metoden cultural planning som syftar till socialt hållbar stadsplanering (Lia Ghilardi).

© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |